Сделките с имоти в София остават почти без промяна през първото тримесечие

Спадът на ипотечното кредитиране във всички големи градове и в цялата страна се ускорява, сочат данни на Агенцията по вписванията

Забавянето в броя на сделките с жилищни имоти в повечето големи градове и в цялата страна, което започна от средата на миналата година, продължава и в началото на тази година, а спадът на ипотечното кредитиране се ускорява, сочат данни на Агенцията по вписванията за първото тримесечие на 2019 г. В София сделките през първото тримесечие са останали почти без промяна спрямо същия период на 2018 г., а в Пловдив и в цялата страна намаляват. Изключение от общата тенденция при големите градове са Варна и Бургас, където вписаните през първите три месеца на годината имоти постигат годишен ръст.

В столицата вписаните сделки с имоти се връщат към скромен ръст след спада от 3,2% през четвъртото тримесечие на миналата година. Между януари и март в столицата са вписани 5641 сделки с имоти, което е точно с десет повече спрямо първите три месеца на миналата година. Това съответства на годишен ръст от 0,18%.

След спада през четвъртото тримесечие на миналата година сделките с жилищни имоти във Варна се връщат към растеж с годишно повишение от 4,8% между януари и март. Още по-силно увеличение на годишна основа е отбелязано в Бургас, където вписаните сделки през първите три месеца на годината са нараснали с 6%, прекъсвайки серията от три поредни тримесечия на спад.

Сред останалите големи градове силен ръст на вписаните сделки с имоти е регистриран също във Велико Търново (+9,4%), както и в Сливен и Шумен, съответно с 8,3% и 7%. В същото време обаче сделките с жилищни имоти в Русе намаляват с 1,4%, както и с 2% в Стара Загора, 6,8% в Плевен и 7% в Добрич, а в Благоевград остават без промяна спрямо същия период на миналата година. Спад е отбелязан и в цялата страна с 3,1% на годишна основа, като общият брой на вписаните сделки у нас през първото тримесечие е 40 003.

В 67,2% от включените 113 града в статистиката на Агенцията по вписванията е отбелязан спад на сделките с имоти, сочат изчисления на Investor.bg. Най-голямо е понижението в Девин (-50%), а най-голям ръст е отбелязан в Мадан (+50%).

Общо в 20 града в страната са вписани под сто сделки с имоти през първото тримесечие, като най-малко са в Трън – само 17, сочат още данните на Агенцията по вписванията.

Осезаем спад на ипотеките

И докато при сделките с имоти някои големи градове все още постигат ръст, то вписаните законни и договорни ипотеки намаляват с двуцифрен процент във всички големи градове, както и в цялата страна.

В София спадът на ипотеките се ускорява в сравнение с четвъртото тримесечие на миналата година, когато беше записано понижение от 16,7%. През първите три месеца на новата година е отчетено свиване с 24,4%, като общият брой на вписаните законни и договорни ипотеки за периода достига 2883. Това е второ поредно тримесечие на спад на ипотеките в столицата, след скромния ръст от 0,5% през периода юли-септември 2018 г.

Още по-осезаемо е намалението в другите големи градове. В Пловдив вписаните ипотеки намаляват за трето поредно тримесечие, като понижението достига 32,9% (834 законни и договорни ипотеки през първото тримесечие на 2019 г. спрямо 1243 година по-рано). Това е почти двойно по-голям спад спрямо свиването с 19,8% през четвъртото тримесечие на миналата година. Законните и договорните ипотеки в Града под тепетата се понижиха с 10,6% и през третото тримесечие на миналата година.

Във Варна вписаните ипотеки намаляват с 31,8% на годишна основа, като и тук понижението е почти двойно спрямо четвъртото тримесечие, когато те се свиха със 17,6%. В Бургас спадът на ипотеките достига 34,3%, като се ускорява спрямо последното тримесечие на миналата година, когато понижението беше с 23,3%. Вписаните законни и договорни ипотеки в морския град намаляват за трето поредно тримесечие.

В цялата страна вписаните ипотеки са 9039 спрямо 14 542 през същия период на миналата година, което представлява понижение с 37,8%. Двуцифрен спад на ипотеките е отчетен в почти всички градове в страната, като единствените изключения са Айтос, Ихтиман и Луковит, които отбелязват ръст на ипотечното кредитиране, а в Козлодуй броят на ипотеките е останал непроменен спрямо първото тримесечие на 2019 г. Минимален спад от 0,25% е отчетен в Поморие.

В Трън, където се вписани най-малко сделки с имоти в страната през първото тримесечие на тази година, няма нито една законна или договорна ипотека, а в Ивайловград, Крумовград и Котел е вписана само една. В 38 от 113-те изследвани града законните и договорните ипотеки  са под или точно десет.

 

Източник: investor.bg

Join The Discussion

Compare listings

Compare