Породажба на имот

Доверете се на професионалния ни опит!
При продажба на имот гарантираме качествено обслужване на нашите клиенти за постигане на най-добрите условия за продажба във възможно най-кратък срок. Ние познаваме добре пазара на недвижимите имоти и  имаме реалистичен поглед към цените, търсенето, предлагането и бъдещите промени в градската среда.

 

Свържете се с нас

Чрез нас Вашият имот ще достигне до голям брой потенциални купувачи.
Уговорете си среща с наш консултант като:

 • позвъните на телефон 0896 250 615 – всеки ден от 09:00 до 18:00 часа.
 • посетите  нашия офис на място.
 • чрез формата за контакт.

 

Консултираме продавача

От къде ще започнем:

 • Обстоен първоначален оглед на имота, който включва събиране на подробна информация за него, заснемане и документална проверка.
 • Предоставяме максимално вярна, точна и актуална информация за състоянието на имотния пазар към момента на продажбата.
 • Съдействие при оценка на имота и определяне на неговата пазарна стойност базирана на анализи, прогнози и проучвания за имотния пазар към момента на продажбата.
 • Гарантираме  пълна защита на личните данни, правото ви на избор и адаптивност към Вашите изисквания.
 • Договор за посредничество при продажбата, което регламентира нашите задължения и гарантира правата Ви в бъдеща сделка с Вашия недвижим имот.
 • Ще Ви предложим договор за ексклузивно представителство, което намали стойността на комисионната.

 

Маркетингова и рекламна стратегия за продажбата

Изготвяне на индивидуална и прецизна презентация на имота и предлагането му с цел постигане на желаните параметри по сделката, което включва:

 • Заснемане на имота и инфраструктура около имота.
 • Видеозаснемане на имота.
 • Документално обследване на имота(изисква пълен набор документи от продавача).
 • Изготвяне на презентационно портфолио на имота с описание на всички негови характеристики.
 • Изчертаване на схема за вътрешно разпределение на помещенията и възможни преустройства.
 • Публикуване в сайт на агенцията, партньорски платформи, чрез имейл маркетинг и директно предлагане на  клиенти на агенцията.

 

Оглед на имота с потенциални клиенти

Вашият консултант  ще осъществи максимален брой огледи с потенциални клиенти с цел бърза продажба, при следните условия:

 • конкретните възможности за оглед на имота се уточняват предварително с продавача.
 • огледите се провеждат винаги след предварителна и ясна уговорка за ден и час.
 • известяване чрез SMS и e-mail за ден и час на организиран оглед.
 • организиране на оглед без присъствието на продавача.
 • документално доказване за провеждане на оглед.

 

Обратна връзка

Важно е да знаете какви са отзивите от огледите на Вашия имот, какви са конкурентните оферти за имоти в района.

 • Поддържаме връзка с Вас и периодично отчитаме процеса на работа по продажбата на имота Ви.
 • Следим активността на пазара и  Ви информираме за сключени сделки с имоти, близки по параметри до Вашият.
 • Анализираме заедно с Вас пазарната ситуация, като едновременно с това  актуализираме  условията и цената.
 • Информираме Ви за резултат от проведени преговори с потенциални купувачи.

 

Юридическа консултация

За успешната продажба на имота, ние се ангажираме да изясним  всички въпроси и процедури, които засягат правата и задълженията Ви като продавач:

 • Задържане на гаранционен депозит от купувача до подписване на предварителен договор, който резервира имота за определен срок и гарантира сключването на предварителен договор в срок.
 • Пълна документална проверка на имота и страните по сделката от квалифицирани юристи.
 • Изготвяне и сключване на предварителен договор за покупко-продажба с договорени и уточнени параметри между страните.
 • Определяне на краен срок за сключване на окончателен договор за покупко-продажба.
 • Договаряне на размер на капарото за имота, записването му в предварителния договор и начина за получаването му.
 • Необходими документи за изповядване на сделката пред нотариус.
 • Уточняване на начините за разплащане при сключване на окончателен договор.
 • Превеждане и получаване на сумите след нотариално прехвърляне на имота.
 • Консултации при използване на банково кредитиране в хода на сделката.
 • Срокове за вписване на ипотека върху имота.
 • Осигуряване на нотариус и юрист при сключване на окончателен договор за покупко-продажба на имота, без да се начислява допълнителен хонорар.
 • Финализиране на продажбата с изготвяне на приемо-предавателен протокол и фактическо предаване владението на имота между продавач и купувач.

 

ЩЕ ИЗВЪРВИМ ЗАЕДНО ЦЕЛИЯ ПРОЦЕС ОТ НАЧАЛОТО ДО КРАЯ

 

 

 

 

Compare listings

Compare