Краткосрочни наеми

Airbnb придоби сайта за хотелски резервации HotelTonight.com

Сделката е най-голямото придобиване за американския стартъп. Платформата за краткосрочни наеми Airbnb Inc. е приключила успешно преговорите за придобиване на оператора на хотелския резервационен сайт HotelTonight.com - Hotel Tonight Inc.,...

Compare listings

Compare