Управление на имот

При сключване на договор за управление на имот с нас, Вие разполагате с времето си докато ние се грижим за всичко останало.

Ние предлагаме като възможност и пакет от предварителни услуги, предшестващи дейността по същинското управление на имота, а именно:

 • Координиране на дейности, свързани с проекти за вътрешно преустройство, интериорен дизайн и обзавеждане
 • Регистриране на имота в Данъчната служба
 • Откриване на партиди за ток, вода и централно отопление, без които е невъзможно ползването на имота
 • Изграждане на Сигнално охрaнителна техника в имота и сключване на договор за охрана
 • Застраховане на имота

 

Сключването на договор за управление на недвижим имот, регламентира нашите задължения и гарантира правата Ви свързани с поверения ни имот.                                

Ние Ви предлагаме: 

 • Ефективна консултантска и посредническа услуга за отдаване под наем на имота
 • Юридическо обезпечаване на сделката
 • Осигуряването на подходящи наематели
 • Съхраняване на предоставения депозит по договора за наем
 • Съхранение и превеждане на суми по месечния наем
 • Контролиране на изпълнението на всички клаузи по договора, в това число заплащане в срок на месечния наем и консумативите
 • Регулярна проверка за състоянието на имота
 • Организиране и извършване на необходимите ремонти и поправки в наетия имот, които са задължение на наемодателя
 • Представляване на собственика на имота пред Общото събрание на Етажната собственост
 • Осъществяване и поддържане на необходимите връзки с доставчици на стоки и услуги (охрана, интернет, застраховка, почистване и др.)
 • Отчет за дейността по управление на имота

 

Условията за ползване на услугата “Управление на имот”

 • Заплащане на месечната такса за управление, определена като процент от размера на месечния наем от 10%
 • За имоти с месечен наем над 500 евро може да бъде договаряна отстъпка от месечната такса за управление
 • За повече от един имот таксата за управление подлежи на договаряне
 • Договорът за управление се сключва за срок не по-малко от  една година.

НА НАС ГО ПОВЕРЕТЕ И ВЪОБЩЕ НЕ ГО МИСЛЕТЕ

Compare listings

Compare